هوشمند سازی ساختمان isparo

مدیران

مدیران مخابرات استان گیلان

 
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تلفن شماره نمابر تصویر
رسول آمویی مدیر منطقه مخابرات گیلان 33132525 33723001
وحید حسابی راسخ مدیر دفتر مدیریت منطقه 33132550 33723001
علیرضا پارسائی معاونت شبکه 32132201 32132262
حمیدرضا ربیعی معاونت تجاری 32132151 32132163
اسماعیل شمس درخشان  مدیریت فن آوری اطلاعات 32132143 32132135
غلامرضا رحمدل  مدیریت ارتباطات سیار 32132137 33132196
حسین قلی پور سلیمانی مدیریت شبکه دیتا 32132194 32132195
هادی حیدری مدیریت سیستم های انتقال 32132222 32132233
  مدیریت پشتیبانی فنی 33132292 33132262
غلامعلی نظری مدیریت شبکه دسترسی 32132241 32132262
جمالعلی بلوری مدیریت سیستم های مخابراتی 32132255 32132262
حسین نظام   سرپرست مدیریت مالی و اقتصادی 32132383 32132393
حمید توفیقی  مدیریت اداری و منابع انسانی 32132304 32118011
شایسته مطلبی  مدیریت پشتیبانی و تدارکات 32132399 32723456
محمد رضا رادمرد توانا مدیریت شهرستان رشت 32132004 --
رابیه ابازری رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و مشاور مدیر در امور بانوان 33132523 32132727
-- رئیس اداره روابط عمومی و ارتباطات 33132494 33132728
وحید حسابی راسخ سرپرست  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات 33132496 33132498
سید محسن تقوی پور  رئیس اداره حراست 32132026 33725156
محمد رضا عموزاده رئیس اداره حقوقی و امور مجلس 32132413 32132413
--- رئیس مرکز آموزش علمی کابردی مخابرات 33822288 -------