هوشمند سازی ساختمان isparo

مدیران

مدیران مخابرات استان گیلان

 
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تلفن شماره نمابر تصویر
رسول آمویی مدیر منطقه مخابرات گیلان 33132525 33723001
وحید حسابی راسخ مدیر دفتر مدیریت منطقه 33132550 33723001
علیرضا پارسائی معاونت شبکه 33132201 33132262
حمیدرضا ربیعی معاونت تجاری 33132151 33132163
اسماعیل شمس درخشان  مدیریت فن آوری اطلاعات 33132143 33132135
----- مدیریت ارتباطات سیار 33132137 33132196
حسین قلی پور سلیمانی مدیریت شبکه دیتا 33132194 33132195
هادی حیدری مدیریت سیستم های انتقال 33132222 33132233
سید محسن تقوی پور مدیریت پشتیبانی فنی 33132292 33132262
غلامعلی نظری مدیریت شبکه دسترسی 33132241 33132262
جمالعلی بلوری مدیریت سیستم های مخابراتی 33132255 33132262
حمید رضا مولایی مدیریت مالی و اقتصادی 33132383 33132393
حمید توفیقی  سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی 33132304 33118011
شایسته مطلبی  مدیریت پشتیبانی و تدارکات 33132399 33723456
محمد رضا رادمرد توانا مدیریت شهرستان رشت 33230009 33242449
رابیه ابازری رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و مشاور مدیر در امور بانوان 33132418 33728112
نادر صالح رئیس اداره روابط عمومی و ارتباطات 33132494 33132728
وحید حسابی راسخ سرپرست  اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات 33132496 33132498
حمید توفیقی رئیس اداره حراست 33132026 33725156
محمد رضا عموزاده رئیس اداره حقوقی و امور مجلس 33132413 33132413
سید علی موسوی صارم رئیس مرکز آموزش علمی کابردی مخابرات 33822288 -------
رضا قادر مجری پروژه تعیین و تکلیف تلفنهای کم کار و خاموش 33132506 33132524