هوشمند سازی ساختمان isparo

خدمات داده تجاری

معرفی خدمات

 

  1-1-   سرويس دسترسی به اینترنت

 شرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گسترده IP در سراسر کشور و فراهم نمودن دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق کابل های فیبر نوری در مسیرهای مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط IX (Internet Exchange Point )  دنیا ، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هرمیزان پهنای باند مورد تقاضا را دارا می باشد .
 ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابرات توسط مودم های 
G.SHDSL و از طریق یك یا دو زوج سیم مسی یا کابل فیبر نوری برقرار و از آن طریق به شبکه IP  ملی کشور و نیز شبکه اینترنت جهانی می پیوندد . 
 2-1  سرویس دسترسی به شبکه اینترانت 
نظر به ایجاد یک بستر وسیع 
IP در سطح کشور با گستردگی در مراکز کلیه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی کلیه شهرها به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی ( ATM,TDM ) , شرکت مخابرات ایران  سرویسی بنام ” اینترانت“ به متقاضیان ارائه می دهد که در این سرویس IP آدرس های Private در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده توسط شرکت مخابرات استان تخصیص داده می شود .
با اتصال متقاضیان به این شبکه ( با پهنای باند های مورد نیاز) امکان دسترسی به کلیه نود های داخلی ( شامل آدرسهای معتبر اینترنتی داخل کشور و نیز آدرس های 
Private متصل شده به این شبکه در سراسر کشور ) فراهم می گردد 

3-1 سرویس شبکه خصوصی مجازی VPN/MPLS L3    

سرویس VPN مبتنی بر تکنولوژی MPLS امکان ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی در گستره شبکه IP/MPLS درمراکز 30 استان کشور را برای مشتریان فراهم می نماید. 
با توجه به قابلیت ها و ویژگیهای نوین تکنولوژی مذکور، این سرویس جایگزین سرویس 
PTMP برای ارتباطات بین استانی گردیده که با گسترش  شبکه IP/MPLS در کلیه شهرهای استان امکان واگذاری این سرویس  بطور ویژه برای ایجاد شبکه های مجازی  شبکه های VPN لایه 2 فراهم گردیده است .

ویژگی ها و قابلیت های سرویس VPN/MPLS

1- سهولت بکارگیری شبکه برای مشتریان : با توجه به اینکه کلیه عملیات مسیریابی ( Routing ) در داخل شبکه سرویس دهنده صورت می گیرد ، مشتریان در سایت های خود از ساده ترین تجهیزات لایه 3 و 2 می توانند استفاده نمایند و نیازی به اعمال پروتکل های Dynamic Routing و نهایتاً پشتیبانی و مدیریت آنها و کنترل ترافیک توسط مشتری نمی باشد. 

2- هولت نگهداری شبکه مشتری در واقع عملاً نگهداری بخش عمده شبکه مشتری تا لایه سوم بر عهده شرکت مخابرات استان می باشد  

3- هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند

4- قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودها با یکدیگر(توپولوژی   Mesh Full )

5- امکان اعمال  QOS مورد نیاز مشتری ( Quality of Service )

6- با استفاده از این قابلیت میتوان ترافیک های مختلف مشترک از جمله Video,Voice,Data را مطابق اولویت های تعیین شده از سوی مشترک بصورت تضمین شده و در مسیرهای مورد درخواست مشترک هدایت نمود.

7- تامین REDUNDANCY شبکه مشتری 

نمونه هایی ازکاربرد های سرویس VPN/MPLS

1- تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور, مانند     Paper lessو بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری

2- تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس های داخلی Email,web,FTP Messaging و ... برای سازمانها و شرکتها

3- تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های E-learning

4- ایجاد شبکه Voice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمانها با هزینه های پایین تر

5- تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ 

6- ایجاد شبکه های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه های واقع در شهرستانها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستانها

2 - سرویس‌های: TDM Base 

 2-1- سرویس ارتباط نقطه به نقطه PTP   ( قابل ارائه در محدوده های داخل استانی ) 
سرویس نقطه به نقطه از جمله خدمات شرکت مخابرات ایران می باشد و به متقاضیانی  که نیازبه پهنای باند اختصاصی (
Dedicated Bandwidth ) بین دو نقطه درهر شهرهای استان داشته باشند واگذار میگردد. 
سرویس نقطه به نقطه در لایه یک ( ازبستر 
TDM ) ودر برخی موارد ( شرایط اینترفیس متقاضیان )در لایه 2 ( از بستر ATM ) بصورت کانال هایی با پهنای باند ثابت و مسیر ثابت از ابتدا تا انتهای نقاط مورد درخواست تعریف و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . پهنای باند های قابل ارائه در این نوع سرویس حداقل K 64  و حداکثر M155  میباشد

2-2- سرویس ارتباط نقطه به چند نقطه PTMP  ( قابل ارائه در محدوده های داخل استانی )

سرویس نقطه به چند نقطه مشابه سرویس PTPمی باشد با این تفاوت که به دلیل تمرکز لینک های مورد درخواست مشتری در یک نقطه ، ارتباطات نقطه مبدا تا پهنای باند کمتر یا مساوی دو مگا بیت به صورت متمرکز بر روی یک لینک G.SHDSL تحویل سایت مرکزی مشترک می گردد. 
نمونه هایی ازکاربرد های سرویس 
PTP,PTMP  

1- تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح استانها, مانندPaper lessو بطور کلی سیستم های اتوماسیون اداری

2- تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد زیر شبکه های داخل استانی برای سازمانها و شرکتها وفراهم نمودن امکان ارائه سرویس های داخلی Email,FTP,Email,Messaging و ...

3- تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ