هوشمند سازی ساختمان isparo

امکانات اختصاصی

فهرست بهای شبکه های مخابراتی سال 91

 

 

ردیف

شرح کار

قیمت مواد پای کار

هزینه اجرایی

1

طراحی کابل اختصاصی (مسی – نوری)

****

3.537.600

2

سیم خصوصی در یک مرکز

1.000.000

170.000

3

کانال DVM بین مراکز (فیبر)

1.000.000

255.000

4

سیم خصوصی بین مراکز (مسی)

1.000.000

255.000

5

نگهداری ماهانه دو تار فیبر اختصاصی (کیلومتر)

****

147.000

6

نگهداری ماهانه یک زوج کابل اختصاصی (کیلومتر)

****

2.420

7

سیم کشی خارج از مرز (کیلومتر)

****

5.784.000

8

نگهداری ماهانه هر کیلومتر سیم کشی خارج از مرز

****

18.800

9

تغییر نام کابل های اختصای (فیبر، مس)

****

213.000

10

واگذاری ماهانه LP1 استاتیک VALID به مشترکین ADSL

****

50.000

11

واگذاری ماهانه LP4 استاتیک VALID به مشترکین ADSL

****

80.000

12

واگذاری ماهانه LP8 استاتیک VALID به مشترکین ADSL

****

250.000

 

در مورد سیم خصوصی بین مراکز مسی مازاد بر 4 کیلومتر به ازای هر کیلومتر10.800ریال

 

فهرست بها نرخ اجاره استفاده از فضا در مراکز مختلف مخابراتی  در سطح کشور

 

ردیف

مراکز مخابراتی

هزینه استفاده ماهانه یک متر مربع فضا بدون بنا (عرصه)

(ریال)

هزینه استفاده و نگهداری ماهانه یک مترمربع فضای مفید ساختمان های مخابراتی

(ریال)

13

کلان شهرها (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ...)

330.887

966.306

14

سایر شهرها

223.349

644.204

15

نقاط روستایی

107.539

322.102

 

 

منظور از زمین، فضای باز خارج ساختمان ها یا پشت بام در داخل محوطه محصور و حفاظت شده مراکز مخابراتی می باشد که جهت استقرار موقت تجهیزات متقاضی در کانکس و ... در نظر گرفته شده و احداث ساختمان و بنا در آن مجازنمی باشد.

یک متر مربع فضای مفید داخل ساختمان شامل امکانات زیر می باشد:

  -  سیستم زمین

  - سرمایش و گرمایش متداول مراکز تلفنی

  -  سیستم اعلام و اطفای حریق

  -  سیستم روشنایی عمومی

  -  کف کاذب

  - درب و قفل

  - دسترسی 24 ساعته برای پرسنل فنی مجاز

  - خدمات حفاظت و حراست عمومی

  - منظور از فضای مفید مساحتی است که متقاضی جهت نصب تجهیزات و فضای دسترسی نیاز داشته و درخواست می نماید.

در مواردی که مجوز استفاده از فضای خارج فنس ایستگاه های مستقر در ارتفاعات به سازمان ها و موسسات دولتی داه می شود، بابت استفاده از جاده اختصاصی شرکت های مخابرات استانی مجاز به اخذ هزینه نگهداری سالیانه ازمتقاضی در قبال مجوز و قرارداد منعقده می باشند. متقاضیانی که از فضای امکانات مخابراتی با جاده اختصاصی استفاده می کنند مشمول هزینه استفاده از جاده نمی شوند.

 

فهرست بها نرخ واگذاری ماهانه برق (DC و AC) به متقاضیان در ایستگاه ها و مراکز مختلف مخابراتی در سطح کشور

 

ردیف

شرح

واحد

مبلغ (ریال)

16

220 ولت متناوب تک فاز بدون پشتوانه

یک آمپر

186.997

17

220 ولت متناوب تک فاز با پشتوانه

یک آمپر

361.663

18

220 ولت متناوب تک فاز بی درنگ

(UPS)

یک آمپر

469.020

19

یک سویه با پشتوانه

100 وات

289.407

 

 

در صورت نصب فیوز محدود کننده جریان مصرفی متقاضی، میزان برق درخواستی برابر ظرفیت فیوز محدود کننده و در غیر این صورت برابر ظرفیت کلید یا فیوز استاندارد در تاسیسات مخابراتی که جهت انشعاب برق واگذاری به متقاضی در نظر گرفته شده محاسبه خواهد شد.

  - دامنه تغییرات ولتاژ AC تک فاز 10%+ و 15%- می باشد.

  - در صورت واگذاری برقی AC سه فاز هر آمپر معادل سه برابر هزینه یک آمپر AC تک فاز در نظر گرفته می شود.

  - مسئولیت نوسانات و اغتشاشات بیش از دامنه تغییرات (10%+ و 15%-) مربوط به شبکه برق به عهده شرکت مخابرات نمی باشد.

  - در صورت عدم رعایت نکات فنی و ایمنی توسط متقاضی و بروز اشکال یا خسارت در تاسیسات و تجهیزات مخابراتی و همچنین اختلال در ارتباطات مخابراتی مرکز یا ایستگاه، متقاضی مکلف به پرداخت خسارت تعیین شده توسط شرکت های مخابراتی خواهد بود.

  - در صورت اضافه مصرف نسبت به میزان برق واگذاری، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع برق و جمع اوری انشعاب و یا در خصوص مطالبه هزینه اضافی از متقاضی اقدام نماید.

  - عرفه هزینه برق متناوب، متناسب با افزایش سالانه تعرفه های وزارت نیرو افزایش می یابد.

 

فهرست بها نصب آنتن بر روی دکلهای مخابراتی برای کلیه متقاضیان

 

ردیف

شرح

مبلغ (ریال)

20

انواع آنتنهای یاگی و یک سکتورموبایل تا طول یک متر، شیپوری، شبکه ای و صفحه ای تا قطر 5/1 متر و انواع میله ای

689.193

21

انواع آنتنهای یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی، توپر تا قطر 5/1 متر

1.378.385

22

انواع آنتنهای بشقابی (شبکه ای و توپر) با قطر بیش از 5/1 متر

2.065.577