هوشمند سازی ساختمان isparo

مراکز مخابراتی شهرستانها

مراکز مخابراتی شهرستانها

 


نام  مرکز

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

مرکز خمام

رییس مرکز

34420000

013

خمام اداره مخابرات خمام

امور مشترکین

34422004

مرکز کوچصفهان

رییس مرکز

34552000

013

کوچصفهان

مرکز لشت نشا

رییس مرکز

34401555

013

لشت نشاء

مرکز سنگر

رییس مرکز

34523000

013

سنگر

مرکز 2 لاهیجان

رییس مرکز

42240000

013

لاهیجان خیابان 22 آبان کوچه پنجم

امور مشترکین

42220014

مرکز 3 لاهیجان

رییس مرکز

42330000

013

لاهیجان میدان آزادگان چهاراه مولانا

امور مشترکین

42220014

مرکز 4 لاهیجان

رییس مرکز

42420000

013

لاهیجان بلوار امامرضا(ع) جنب پمپ بنزین

امور مشترکین

42220014

مرکز شفت

رییس مرکز

34785000

013

شفت اداره مخابرات

امور مشترکین

34782014

مرکز لنگرود

رییس مرکز

42522111

013

لنگرود خیابان آزادی روبروی بانک ملی

امور مشترکین

42542014

مرکزرودسر

رییس مرکز

42622111

013

رودسر خیابان شهدا جنب فرمانداری

امور مشترکین

42622014

مرکزچابکسر

رییس مرکز

42662000

013

چابکسر مرکز مخابرات

امور مشترکین

42662014

مرکز آستانه

رییس مرکز

42121010

013

آستانه خیابان شهید مطهری

امور مشترکین

42127014

مرکز آستارا

رییس مرکز

44820000

013

آستارا بلوار مستضعفین

امور مشترکین

44832014

مرکز تالش

رییس مرکز

44221010

013

تالش خیابان خرمشهر

امور مشترکین

44232014

مرکز رضوانشهر

رییس مرکز

44622121

013

رضوانشهر خیابان شهید قندی

امور مشترکین

44622001

مرکز صومعه سرا

رییس مرکز

44322111

013

صومعه سرا خیابان امام خمینی

امور مشترکین

44324600

مرکز انزلی 3

رییس مرکز

44521010

013

مرکز 4 انزلی جهانگاهی

مرکز انزلی 4

رییس مرکز

44520000

013

انزلی کلیور 2

مرکز انزلی 5

رییس مرکز

44421010

013

انزلی خیابان تختی