هوشمند سازی ساختمان isparo

فروش املاک مازاد برنیاز ( بصورت نقد و اقساط )


شماره : الف-97

تاریخ آگهی : 97/10/22

مهلت دریافت سند : 97/10/30

آگهی مزایده شماره الف-97
( فروش املاک بصورت نقد و اقساطی )
شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران در نظر دارد تعداد 122 فقره از املاک مازاد خود را در استانهای البرز، ایلام، تهران ، خراسان رضوی، خوزستان، فارس ، کردستان ، گیلان ، لرستان ، مازندران ، مرکزی از طریق مزایده عمومی به شرح لیست پیوست به فروش برساند.
متقاضیان محترم می توانند از روز یکشنبه مورخ 97/10/16 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/10/30 از ساعت 8/30 صبح تا 19 (حتی ایام تعطیل )، با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ده هزار تومان به حساب شماره 6088-00667309-470 نزد بانک پارسیان شعبه سردار جنگل (کد شعبه : 1238) بنام شرکت مخابرات ایران به دفاتر فروش مندرج در جدول زیر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت و با توجه به شرایط مزایده اسناد مقرر را در پاکت های الف و ب دربسته قرار داده و حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 97/11/06  به آدرس مندرج در جدول ذیل تحویل نمایند:
آدرس محل فروش اسناد شماره تماس
گیلان-رشت چهار راه گلسار-طبقه سوم-اداره خرید و قراردادها 01332132370-01332132333
 
 
لازم به ذکر است روز گشایش پاکت ها نیز راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/07در محلهای تحویل پاکتها خواهد بود.
ضمناً میزان سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از املاک موضوع مزایده ، معادل 10% قیمت پایه مزایده آن ملک خواهد بود، که آن را بایستی طی یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه حساب شماره 3380104073 بانک ملت شعبه میرداماد ( به نام شرکت مدیریت سامان سازه غدیر ) یا ضمانتنامه معتبر ، قابل تمدید ، غیر مشروط و غیر قابل انتقال به غیر به نام شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر ( مدیریت املاک ) از بانک های کشور اخذ و تحویل نمایند و یا نقداً به شماره حساب  6088-00667309-470 نزد بانک پارسیان شعبه سردار جنگل ( کد شعبه : 1238 ) بنام شرکت مخابرات ایران واریز نموده و رسید آن را تحویل نمایند.
آدرس ملک مورد فروش پلاک ثبتی عرصه
(متر مربع)
اعیان
(مترمربع)
نوع کاربری میزان مالکیت قیمت کارشناسی
(ریال)
رشت خیابان امام خمینی چهار راه میکائیل-خیابان نامجو-روبروی پلی کلینیک شرکت نفت 4500/7 317 1348 مسکونی ششدانگ 74/000/000/000
 
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای مندرج در جدول تماس حاصل نمایند.
جدول شماره 1 ( زمانبندی اقساط و گروه بندی بر اساس لیست مشخصات املاک )
گروه ارزش ملک حصه نقدی اقساط مابقی ثمن المعامله در صورت پرداخت نقدی
الف زیر 10 میلیارد ریال 70% قیمت پیشنهادی اقساط 6 ماهه بصورت مساوی 10% تخفیف
ب 10 میلیارد الی 50 میلیارد ریال 60% قیمت پیشنهادی اقساط 6 ماهه بصورت مساوی 10% تخفیف
ج 50 میلیارد الی 100 میلیارد ریال 50% قیمت پیشنهادی اقساط 6 ماهه بصورت مساوی 10% تخفیف
د 100 میلیارد ریال به بالا 40% قیمت پیشنهادی اقساط 6 ماهه بصورت مساوی 10% تخفیف
 
 
شرکت مدیریت سامان سازه غدیر
(مدیریت املاک مخابرات)