هوشمند سازی ساختمان isparo

آگهی استعلام پروژه توسعه آبونه شهرک فرهنگیان و کافو نوری جسیدان و نیروی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه


شماره : 66/م/98

تاریخ آگهی : 98/09/03

مهلت دریافت سند : 98/09/10

نمایش جزیات

آگهی استعلام پروژه توسعه آبونه شهرک فرهنگیان و کافو نوری جسیدان و نیروی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه