هوشمند سازی ساختمان isparo

مراسم کلنگ زنی اولین شهر دیجیتالی در استان گیلان

۱۵ مهر ۱۳۹۶
عملیات واگذاری فیبر نوری تا درب منازل و بروز رسانی و ارتقاء کلیه شماره های مشترکین در شهر کوچصفهان آغاز شد .
در این مراسم که مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان ،بخشدار کوچصفهان و جمعی از مدیران مخابرات منطقه گیلان و مسئولین این شهر حضور داشتند ،شهر کوچصفهان به عنوان اولین شهر تمام دیجیتال اعلام گردید که با انجام این پروژه ، شاخص های ارتباطی این شهر که در گذشته توسعه و ارتقاء نیافتاده بود ، به سطح شاخص های بین المللی در طی چند ماه پایانی سال 96 رسید.
همچنین با بهره برداری این پروژه،امکان استفاده از بسترهای دیجیتال برای ایجاد اشتغال و افزایش کارایی امکانات شهری و ارائه سرویس های جدید از بستر IT میسر خواهد شد و پهنای باند 50Mb برای کلیه مشترکین از روی بسترهای فیبر و کافوهای نوری تضمین خواهد گردید.

تاریخ ثبت ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ساعت ثبت 13:5