هوشمند سازی ساختمان isparo

بازدید سرزده مهندس آموئی از محل اجرای پروژه FTTH در رشت

۱۵ مهر ۱۳۹۶
همزمان با آغاز طرح مهرگان ، واگذاری یک روزه خدمات اینترنت به مشتریان و در راستای اجرای پروژه FTTH در استان گیلان ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با حضور در محل اجرای پروژه، از یکی از پروژه های در حال اجرا بازدید بعمل آورد.
در این بازدید که جمعی از معاونین و مدیران حوزه های شبکه ،تجاری و بازاریابی ایشان را همراهی می کردند ،توضیحاتی در خصوص روند اجرایی عملیات واگذاری ارائه شد.
همچنین در محل اجرای پروژه از تعدادی از خطوط آماده واگذاری ،تست سرعت،تست آپلود و دانلود گرفته شد و توضیحاتی در خصوص حفظ و پایداری سرعت در جهت کسب رضایت مشتریان ارائه گردید.

تاریخ ثبت ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ساعت ثبت 14:0