هوشمند سازی ساختمان isparo

مانور مخابرات منطقه گیلان در سطح شهر رشت برگزار گردید.

۰۱ آبان ۱۳۹۶

    همزمان با اجرای پروژه مهرگان،واگذاری سرویس FTTH و سایر خدمات در یک روز،مانور مخابرات منطقه گیلان در قالب 70 دستگاه خودرو در سطح شهر رشت برگزار گردید.
مهندس آموئی طی گفت و گوی کوتاه با واحد مرکزی خبر ، به تشریح طرح تانوما و مزایای استفاده سرویس FTTH پرداخت.
با اجرای این مانور ،تعداد 70 دستگاه خودروی مخابراتی با آرم و نشانه های طرح تانوما و پروژه مهرگان (واگذاری یک روزه اینترنت پرسرعت به مشتریان) به منظور آشنایی عموم همشهریان از این طرح ، در سطح شهر به حرکت در آمدند و به این طریق آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات و سرویس در تمام اوقات شبانه روز اعلام داشتند.

تاریخ ثبت ۰۱ آبان ۱۳۹۶

ساعت ثبت 14:1