هوشمند سازی ساختمان isparo

معرفی سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیلان

۱۴ آبان ۱۳۹۶

      جلسه معارفه سرپرست جدید اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیلان با حضور مهندس آموئی مدیر منطقه، در سالن اجتماعات مخابرات برگزار گردید.
مهندس آموئی با حضور در جمع کارکنان و روسای ادارات حوزه مدیریت اداری و منابع انسانی ،با تشریح وضعیت عملکردی مخابرات منطقه گیلان در طی 8 ماه گذشته ،از اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کرد و نیروی انسانی را یکی از سرمایه های پایدار و مداوم مخابرات برشمرد.
وی در خصوص وضعیت مالی شرکت،با اشاره به تسویه 12 میلیارد تومانی اقساط بانکی گفت: مبالغ سنگینی از بانک ها، تسهیلات گرفته شده بود که برای بازنشستگان هزینه شده است.
مهندس آموئی افزود:خوشبختانه تاکنون در پرداخت حقوق کارکنان ،مشکل جدی نداشتیم این در حالی است که در بعضی از استان ها ،حقوق پرسنل را هر 15 روز یکبار پرداخت می کنند یعنی امکان پرداخت حقوق بصورت یکپارچه برای آنها میسر نیست.
مدیر مخابرات گیلان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مخابرات افزود:تغییر، عامل ارتقاء و رشد است . باید تلاش کنیم در مقابل تغییر،کمترین آسیب را ببینیم ولی بدون تغییر،ادامه حیات مقدور نیست.
تغییرات مشکلات خودش را دارد ،ولی مخالفت در برابر آن،هیچ توجیهی ندارد.
وی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران را در تمام سطوح بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:ارزیابی بهترین شاخص عملکرد است و در این مسیر می توان نیروهای جوان را استعدادیابی کرد و با آموزش صحیح و اصولی ،آینده شرکت را تضمین نمود.
مهندس آموئی با اشاره به اولویت قرار دادن در ساماندهی حوزه های نگهداری ،توسعه،آموزش و نظام پیشنهادات افزود:مدیریت منابع انسانی باید به تمام امور شرکت حاکمیت داشته باشد.
مهندس آموئی در ادامه با معرفی مهندس توفیقی بعنوان سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی ، ایشان را فردی متعهد ،پیگیر با پشتکار بسیار بالا و همسو معرفی کرد و اظهار امیدواری نمود:ساماندهی وضعیت نیروی انسانی در حوزه های نگه داری ،شبکه ،آموزش و برنامه ریزی به منظور اجرای صحیح نظام پیشنهادات در اولویت های کاری مدیریت جدید قرار گیرد.وی همچنین از زحمات مهندس طیبه خدادادی تقدیر و تشکر بعمل آورد.
در ادامه مهندس توفیقی ضمن ابراز تشکر از اعتماد مدیریت محترم منطقه گفت:همه امور در مدیریت منابع انسانی ،بر این است که برای عموم همکاران آسایش و آرامش روانی ایجاد شود و اعتقاد دارم که منابع انسانی ،حافظ منافع کارکنان است و همکاران نیز باید برای نیل به این هدف مهم ،همراهی و همدلی داشته باشند.

 

تاریخ ثبت ۱۴ آبان ۱۳۹۶

ساعت ثبت 10:0