هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۱۸ دی ۱۳۹۶

     با عنایت به طرح واگذاری فیبر نوری به کافوی نوری شماره یک قاسم آباد سفلی،به اطلاع مشترکین محترم می رساند در تاریخ 96/10/18 از ساعت 22 به مدت 2 ساعت ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید. .
همچنین در راستای توسعه شبکه مخابراتی و واگذاری فیبر نوری به بیمارستان آستارا ،ارتباط فیبر نوری نیروی انتظامی گمرگ آستارا در تاریخ 96/10/20 از ساعت23 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد .
 

تاریخ ثبت ۱۸ دی ۱۳۹۶

ساعت ثبت 15:1