هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۴ دی ۱۳۹۶

    در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت خارج نمودن کابلهای فیبر نوری سالن pcm مرکز pc لاهیجان ،کلیه ارتباطات ZTE رودبنه و توابع (بالارودپشت ،پهمدان -امامده-بارکوسرا -ناصرکیاده -کورنده-سراجار-شیخ علی کلایه-و ....)ارتباط دیتا UP LINK ارتباطات سیار و سوئیچ مراکز3 و 4 ،بازکیاگوراب و سیستمهای ایرانسل PC  لاهیجان -مرکز2 لاهیجان از ساعت 24 مورخه96/10/24 به مدت 6 ساعت قطع خواهد شد.
 

تاریخ ثبت ۲۴ دی ۱۳۹۶

ساعت ثبت 10:4