هوشمند سازی ساختمان isparo

ستاد مدیریت بحران مخابرات منطقه گیلان به منظور بررسی وضعیت ارتباط مراکز مخابراتی پس از بارش برف تشکیل جلسه داد.

۰۸ بهمن ۱۳۹۶

    در این جلسه که با حضور معاونین ، مدیران در محل ستاد و روسای ادارات ۱۶ شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد، تمامی مراکز فنی مخابراتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
مهندس آموئی با ابراز قدردانی و تشکر از همکاران ساعی در پایداری خطوط ارتباط مخابراتی ، اظهار داشت : همکاران فنی مخابرات ، لحظه به لحظه سوئیچ و شبکه مخابرات را پایش کنند تا هیچ مشترکی دچار اختلال یا قطعی خطوط تلفن یا اینترنت نشود .
مدیر مخابرات منطقه گیلان ، در ادامه افزود: بعضی از مراکز کم ظرفیت روستایی در شرق گیلان بعلت قطعی شبکه برق ، دچار اختلال شدند که امیدواریم در کوتاهترین مدت ، پس از برقراری جریان برق شبکه ، ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی نیز برقرار شود. 
مهندس آموئی با قدردانی از همراهی و مساعدت همه دستگاهها و ادارات همسو ، از مشتریان تلفن و اینترنت مخابرات درخواست نمود ؛ هرگونه اختلال اینترنتی را به سامانه پشتیبانی ۲۰۲۰ یا قطعی خطوط تلفن خود را  به مرکز خرابی ۲۰۱۱۷ اطلاع دهند و همکاران ما در کوتاهترین زمان نسبت به رفع خرابی اقدام خواهند کرد.
 

تاریخ ثبت ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 21:4