هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

     در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت توسعه کافوی نوری ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند در تاریخ 96/11/17  از ساعت 17 به مدت 2 ساعت  در مسکن مهر رشت ، اختلالاتی در ارتباط مشترکین محترم بوجود می آید.

تاریخ ثبت ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 08:4