هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

   در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافو 36 و 37 مرکز 5 شهرستان رشت ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/11/27 به مدت یک هفته ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
آدرس محدوده برگردان:رشتیان  خیابان 52 و کوچه های منشعب 
رشتیان - خیابان 51 و کوچه های منشعب 

 

تاریخ ثبت ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

ساعت ثبت 10:0