هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۰۵ اسفند ۱۳۹۶

    در راستای بهینه سازی شبکه مخابراتی و جهت برگردان فاز دوم شبکه در خیابان شهید رجایی، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/12/3 به مدت یک هفته ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین  بوجود آید.
محدوده برگردان:خیابان شهید رجایی(رشتیان) روبروی بلوار شهید شمسی پور کوچه های 42 ،44 و کوچه های منشعب 
 

تاریخ ثبت ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

ساعت ثبت 14:4