هوشمند سازی ساختمان isparo

دیدار صمیمی مهندس آموئی با جمعی از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی مبنا شهر رشت

۰۹ اسفند ۱۳۹۶

     مدیر مخابرات منطقه گیلان با تشریح سیر تاریخی مخابرات از ابتدای تاسیس گفت: با توجه به رشد جمعیت و ارتقاء نیازهای ارتباطی و مخابراتی جامعه،مخابرات گیلان نیز برحسب نیاز ،بر خود تکلیف می داند که برای پوشش این نیازها گام بردارد و در این راستا با توسعه شبکه گسترده فیبرنوری و ارتقاءموبایلی به 3G و 4G بستر مناسب ارتباطی را برای مشتریان و آحاد جامعه فراهم ساخته است.
مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اشاره به آیه شریف " و ان لیس للانسان الاّ ما سعی" قران کریم ، سعی ، تلاش و پیشرفت در همه امور را عامل رشد و کمال انسانها دانست و افزود: همه  امور در ارتقاء و کمال انسان منتسب به تحمل سختی ها و ناملایمات است و هیچ کس با تنبلی و تن پروری به جایگاه رفیع نخواهد رسید.

تاریخ ثبت ۰۹ اسفند ۱۳۹۶

ساعت ثبت 15:0