هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال ...

۲۰ اسفند ۱۳۹۶
   
    در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوی نوری شماره 31 مرکز 5 شهر رشت ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 96/12/20 به مدت یک هفته ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
آدرس محدوده برگردان: بلوار آیت ا... رودباری - کوچه کاج و کوچه های منشعب 
 

تاریخ ثبت ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

ساعت ثبت 13:3