هوشمند سازی ساختمان isparo

دیدار مهندس آموئی با دکتر سالاری استاندار گیلان

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

     به مناسبت آغاز سال نو و شروع فعالیت های اداری در سال جدید ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیلان با دکتر سالاری استاندار محترم گیلان دیدار و سال جدید را به ایشان تبریک گفت.
در همین راستا،مهندس آموئی دیدارهایی را با مهندس توکلی مدیر کل فناوری اطلاعات و باقری منش مدیر کل پست استان انجام داد.

تاریخ ثبت ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:2