هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

     در راستای نوسازی شبکه مخابراتی  و جهت برگردان سیستم نوین سوئیچ در شهر کوچصفهان، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/1/20 بمدت 1 هفته ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان:کوچصفهان-خیابان نواب صفوی و محله رودکل

تاریخ ثبت ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

ساعت ثبت 09:2