هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

   در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوهای 122، 51 در مرکز 5 رشت ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/01/26 تا تاریخ 97/02/05 ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان:حمیدیان - خیابان شهید بابایی- صف سر و کوچه های منشعب 
- خیابان طالقانی - خیابان صفاری- خیابان معلم و کوچه های منشعب 
 

تاریخ ثبت ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:4