هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

    در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوی نوری در مرکز 8 رشت ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ97/02/16به مدت 3 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباطات ثابت و دیتای  مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان:بلوار چمران - کلیه خیابان های فرعی و کوچه های واقع در پشت صداو سیمای مرکز گیلان 

تاریخ ثبت ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ثبت 10:3