هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

       در راستای توسعه شبکه مخابراتی ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند در تاریخ 97/2/17 به مدت 72 ساعت در مرکز آستانه و مرکز 3 لاهیجان ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:3