هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

     در راستای ارتقاء سوئیچ مرکز 2 شهرستان آستارا ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/02/23 به مدت 72 ساعت ،ممکن است اختلالاتی در ارتباطات  مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ثبت 09:5