هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

     در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کافوهای 146 و 147 مرکز 8 رشت ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/02/26 به مدت 3 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباطات مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:5