هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیرو اطلاع رسانی شرکت ارتباطات زیرساخت ، عملیات DOWN TIME  فیبر لاهیجان - رامسر  در تاریخ 97/02/31 از ساعت 3 الی4 بامداد صورت میگیرد.

تاریخ ثبت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:2