هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

     در راستای توسعه شبکه ارتباطات مرکز پیربازار و سایت موبایل پیله داربن ،به اطلاع مشترکین محترم می رساند در تاریخ 97/03/02 از ساعت 23 به مدت 2 ساعت کلیه ارتباطات این محدوده قطع خواهد شد .

تاریخ ثبت ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:2