هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

    بنا بر اعلام اداره کل ارتباطات زیرساخت استان گیلان ،در تاریخ 97/3/7 از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت ،اینترنت بین الملل دچار اختلال خواهد شد.

تاریخ ثبت ۰۲ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:3