هوشمند سازی ساختمان isparo

حضور یکپارچه کارکنان مخابرات گیلان در راهپیمایی باشکوه روز قدس

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

     حضور یکپارچه کارکنان مخابرات گیلان در راهپیمایی باشکوه روز قدس  به روایت تصویر 

تاریخ ثبت ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:4