هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

   به اطلاع مشترکین محترم می رساند ، از تاریخ 97/03/23 به مدت یک هفته ،عملیات برگردان در محدوده کوی حسینی محدوده خمسه بازار- میدان قلیپور تا بیمارستان پارس-خیابان تختی کوچه های رویال،توانبخشی،سعدی،کاسپین،همایون و گلستان انجام می پذیرد.

تاریخ ثبت ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:2