هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۲ تیر ۱۳۹۷
 
      بنا بر اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر آتش سوزی کابل فیبر نوری 24 کر کانال استانی در پاوران اوشیان چابکسر (اسفند 96) جهت بهینه سازی کابل و مفصل و لوله های پلی اتیلن روی پاراوان ،کلیه ارتباطات uplink موبایل و دیتای چابکسر، قاسم آباد سفلی ،علیا و توابع در تاریخ 97/04/3 ساعت 23 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد .

تاریخ ثبت ۰۲ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:5