هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۴ تیر ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند بعلت برگردان شبکه در مرکز 8 رشت ،پیش شماره های مشترکین این منطقه از 33به32 تغییر خواهد کرد.ضمنا از تاریخ 97/04/05 به مدت 3 روز ،اختلالاتی در ارتباطات مشترکین بوجود خواهد آمد.آدرس برگردان: رشت- کمربندی خرمشهر- ابتدای کوی امام رضا-مجتمع 240 واحدی و کوچه های منشعب

تاریخ ثبت ۰۴ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:4