هوشمند سازی ساختمان isparo

احتمال اختلال

۰۹ تیر ۱۳۹۷

      به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برگردان سیستم WLL منطقه مرکز و جنوب استان گیلان به شبکه همراه اول ، از تاریخ 97/04/11 به مدت 72 ساعت ممکن است  اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود خواهد آمد.

تاریخ ثبت ۰۹ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:2