هوشمند سازی ساختمان isparo

برگزاری سمینار راهکارهای مدیریت مصرف برق با مشارکت مخابرات منطقه گیلان

۲۰ تیر ۱۳۹۷

    سمینار راهکارهای مدیریت مصرف برق با مشارکت مخابرات منطقه گیلان ،انجمن مهندسین برق ،شرکت برق منطقه ایی و شرکت های فعال در زمینه مصرف برق در سالن مخابرات منطقه گیلان برگزار گردید.
در این سمینار،مهندس ربیعی معاون تجاری مخابرات منطقه گیلان در خصوص اجرای طرح FTTH و هوشمندسازی ساختمان ادارات،سازمانها و عموم شهروندان و استفاده بهینه از انرژی برق به ایراد سخن پرداخت.
مهندس بلبل آبادی مدیرعامل برق منطقه ایی گیلان،دیگر سخنران این مراسم ،در ارتباط با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و مشکلات و موانع برق رسانی شبکه کشور همچنین ارائه آمارهای مقایسه ای مصرف برق در گیلان با سایر استان ها ،تجزیه و تحلیل داده ها را برای حاضرین ارائه نمود.
مهندس پارسایی معاون شبکه مخابرات منطقه گیلان نیز با تشریح مدیریت مصرف انرژی، فعالیت ها و تمهیدات صورت گرفته در ساختمان های فنی و اداری مخابرات منطقه گیلان و راهکارهای کاهش مصرف برق را ارائه نمود.
دکتر اخترشناس بعنوان مدیر یکی از شرکت های فعال در حوزه مدیریت مصرف برق و انرژی با بیان تجربیات و راهکارهای برگرفته از سایر کشورها ،نوع و شیوه مصرف برق را با استفاده از تجهیزات و ابزارهای خاص را به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند.

تاریخ ثبت ۲۰ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:4