هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۰ تیر ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین  محترم می رساند به  جهت ارتقاء پهنای باند ،در تاریخ 97/04/23 از ساعت 9:30 به مدت 1 ساعت ممکن است اختلالاتی در شبکه دیتای مرکز میان پشته انزلی بوجود آید.

تاریخ ثبت ۲۰ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:4