هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۳۱ تیر ۱۳۹۷

      به اطلاع مشترکین محترم می رساند  جهت برگردان  شماره های مرکز پی سی به کافوهای نوری منصوبه در آدرس رشت  چهار راه گلسار تا پل بوسار- کوچه های منشعب عسکری -حق شناس -کوچه بنت الهدی - انتهای خیابان نواب صفوی  ، از تاریخ 97/04/31 الی 97/05/02 ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.

تاریخ ثبت ۳۱ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:1