هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۳۱ تیر ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برگردان 49 سایت  WLL منطقه غرب استان به شبکه همراه اول از تاریخ 97/05/01 به مدت یک هفته ممکن است اختلالاتی در شبکه WLL  استان بوجود آید.

تاریخ ثبت ۳۱ تیر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:2