هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۰ مرداد ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برگردان کافوهای 47 الی 52 شهرستان رشت ،از تاریخ 97/05/08 به مدت 10 روز اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود می آید.
محدوده برگردان:
1-چهار راه گلسار خیابان بنت الهدی از اول خیابان نواب تا پل بوسار
2- گلباغ نماز از مدرسه شاهد تا میدان صابرین کوچه های میخک و سوگند
3- میدان صابرین تا خیابان 96 شامل خیابان های 92،78،94،96

تاریخ ثبت ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:2