هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند به علت انجام برگردان در شبکه دیتای استان گیلان در تاریخ 97/05/15 از ساعت 1 بامداد به مدت8 ساعت  ممکن است اختلالاتی در شبکه دیتای استان گیلان  بوجود آید.

تاریخ ثبت ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:3