هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند با عنایت به طرح بهینه سازی کابل و مفصل فیبر نوری 24 کانالی استان در پاراوان زیرده خمام ،ارتباط سیستم ZTE خمام - PC انزلی و  DWDM FIBERHOME  تالش - LX5  رشت و همچنین پروتکشن دیتای غرب گیلان در تاریخ 97/05/20 ساعت23 به مدت3 ساعت قطع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:1