آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۰۷ شهریور ۱۳۹۷

     در راستای توسعه شبکه مخابراتی  و جهت برگردان کافو27 مخابرات مرکز 6 رشت ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/06/10 به مدت48 ساعت ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان: رشت - کمربندی مدرس - کوچه های شرافت، گل سرخ و  کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۰۷ شهریور ۱۳۹۷

ساعت ثبت 12:3