آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۹ شهریور ۱۳۹۷
به اطلاع مشترکین محترم می رساند ، در راستای توسعه شبکه مخابراتی  و اجرای عملیات Down Time در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت ، از ساعت 00:01 الی 08:00 مورخ 97/06/20 ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکینADSL مخابرات گیلان بوجود آید.
 

تاریخ ثبت ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:2