هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۹ مهر ۱۳۹۷

    در راستای تقویت خطوط مخابراتی و جهت برگردان کافوی نوری در محدوده مرکز 3 رشت ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند از تاریخ 97/07/10 به مدت 5 روز اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان:خیابان امام- چهار راه میکائیل - جنب بانک مسکن و کوچه های منشعب - خیابان مطهری- کوچه شهید قربانی به سمت گذر فرخ و کوچه های منشعب- خیابان مطهری- جنب بانک ملت - کوچه حسام و کوچه های منشعب 

تاریخ ثبت ۰۹ مهر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 11:0