هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۲۸ مهر ۱۳۹۷

      به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،به علت قطعی کابل در مرکز 3 رشت ،خطوط تعدادی از مشترکین در خیابان های : حافظ، چهار راه استانداری،کوچه کیهان،ملت،میر ابوالقاسمی و چهار راه پورسینا قطع میباشد که این مشکل در 24 ساعت آینده رفع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۲۸ مهر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:4