هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۰۶ آبان ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند ، به جهت تغییر مسیر فیبر نوری در محوطه داخلی منطقه آزاد انزلی ، در تاریخ 97/08/07 از ساعت22 به مدت2 ساعت ،کلیه ارتباطات این منطقه قطع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۰۶ آبان ۱۳۹۷

ساعت ثبت 13:1