آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۲ آذر ۱۳۹۷

     با عنایت به قطع کابل فیبر نوری 24 کانالی انزلی- تالش در روی پاراوان کیشه خاله پره سر ، به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت بهینه سازی کابل و مفصل روی پاراوان  ،در تاریخ 97/09/12 ساعت 22 به مدت 3 ساعت، کلیه ارتباطات سیستم  ZTE مرکز3 انزلی -دیتای پره سر ، تالش ، UPLINK موبایل و دیتای ایرانسل تالش قطع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۱۲ آذر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:3