آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۱۴ آذر ۱۳۹۷
 
    به اطلاع مشترکین محترم می رساند ،جهت برگردان کافوی49 A و 49B مرکز 2 رشت ،از تاریخ 97/09/16 به مدت 72 ساعت ، ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین بوجود آید.
محدوده برگردان:خیابان لاکانی و کوچه عطاآفرین 

تاریخ ثبت ۱۴ آذر ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:4