آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۰۱ دی ۱۳۹۷

     به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت واگذاری فیبر نوری به کافوی نوری مسیر جوکندان-لیسار، کلیه ارتباطات مرکز جوکندان در تاریخ 97/10/01 از ساعت21 به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد .

تاریخ ثبت ۰۱ دی ۱۳۹۷

ساعت ثبت 15:3