آموزش برنامه نویسی returntrue.io

اختلال

۰۳ دی ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند با عنایت به طرح کابلکشی NOC-رشتLX2 و  ضرورت تخلیه داکت مسیر ،کابل فیبر نوری 48 بلوار معلم - مرکز2 رشت ،کلیه ارتباطات  کابل 48 ،شرکت اندیشه سبز خزر و شرکت نگاه روشن پارس در تاریخ 97/10/03 ساعت22  به مدت3 ساعت قطع خواهد شد.

تاریخ ثبت ۰۳ دی ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:3