هوشمند سازی ساختمان isparo

اختلال

۱۹ دی ۱۳۹۷

    به اطلاع مشترکین محترم می رساند جهت برقراری فیبر نوری سنگ بیجار ،در تاریخ 97/10/22 از ساعت 9 صبح به مدت 2 ساعت ارتباطات پروتکشن فومن به شفت، مسکن مهر فومن،مرکز بوئین و BTS مربوطه دچار اختلال خواهد شد.

تاریخ ثبت ۱۹ دی ۱۳۹۷

ساعت ثبت 14:1